Tekniset palvelut

Tapamme lähestyä haasteita on aina aloittaa haastattelemalla yrityksen kokeneita työntekijöitä. Näin vuosien varrella kertyneet hyvät ja huonot kokemukset, kokeilut ja ideat voidaan analysoida ja käyttää hyödyksi etsiessämme uusia ratkaisua.
Yleisimmin tehtävänantomme liittyvät seuraaviin ongelmakohtiin:
Kohteen analysoinnin jälkeen mahdolliset tekniset ratkaisut kartoitetaan ja nämä eritellään vaikuttavuuden ja kiireellisyyden mukaan.
Ehdotetuista toimenpiteistä toimitetaan selkeät tekniset kuvaukset kustannusarvioineen ja aikatauluineen. Kartoitusvaiheen jälkeen olemme luonnollisesti myös mielellämme mukana ehdotettujen muutosten toteuttamisessa ja viemisessä käytäntöön.