Kuljetinrummut

Hihnakuljettimien yksi hankalimmin vaihdettavia osia on kuljetinrumpu. Siksi niiden oikea mitoitus ja rakenne ovat ensiarvoisen tärkeää. Kuljetinrummun luotettava toiminta on yksi edellytys koko kuljettimen hyvälle ja häiriöttömälle toiminnalle.

Hese Maschinenfabrikin vuosien kokemus kuljetinrumpujen suunnittelusta, valmistuksesta ja huollosta on mahdollistanut omien laskentaohjelmien ja suunnitteluperusteiden kehityksen. Loppukäyttäjien kokemukset ja useat tutkimukset ovat tuottaneet rakenteen, joka kestää ja auttaa pitämään laitteet käynnissä. Käytännössä jokainen rumpu on syytä laskea ja mitoittaa projektikohtaisesti. Alun pieni lisätyö tuo helposti vuosia lisää käyttöikää.

Laadunvarmistus

Jokainen rumpu valmistetaan omassa tuotantolaitoksessa ja normaalin mittatarkastuksen lisäksi tarkistetaan kiinnitysten momentit, laakerin välykset, hitsisaumat sekä tarvittaessa staattinen ja dynaaminen tasapaino sekä muita asiakkaan toivomia kohteita.

Rakenne

Rummut lasketaan tilauskohtaisesti ja suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuljettimen geometria ja rummun sijainti suhteessa rullapukkeihin on huomioitava mitoituksessa, koska tällä on oma vaikutuksensa kuormituksen jakautumaan.

250-300kN kuormituksista alkaen, uumissa käytetään T-laippoja ehkäisemään väsymismurtumia. Pienemmissä rummuissa laipat suunnitellaan kiristyselementtiin sopivaksi. Käytännössä kaikki rummut varustetaan kiristyselementeillä ehkäisemään hitsisaumojen kuormitusta. Yli 500mm rummut päästetään valmistuksen jälkeen.

Huollon helppous

Rummun akselin ja laipan liitoksessa käytetään kiristyselementtejä, jotka voidaan tarvittaessa helposti irrottaa ja näin päästään rakenteet tarkastamaan. Laakeroinneissa luonnollisesti suositaan ulkopuolista laakerointia olosuhteiden salliessa.

Toinen vaihtoehto on suora rumpumoottori, jossa moottori ja vaihde on integroitu rummun sisälle. Tällöin tilantarve on pieni ja huollon tarve on vähäinen. Tähänkin Sysi Oy toimittaa soveltuvan rumpumoottorin maailman johtavalta valmistajalta.