Pölynpoisto

Rauhallisesti virtaava materiaali ei juurikaan pölyä. Pudotukset, suunnan ja muodon muutokset aiheuttavat pölyämistä ja vaikeasti hallittavia ongelmia ympäristöön. Syöttökohtien oikea tiivistys ja niiden oikean tilavuuden määrittely ovat keinot, joilla pölyn leviäminen ympäristöön saadaan minimoitua. Työkalut tässäkin ovat suppilon muotoilu, laitatiivistykset ja materiaalin oikea ohjaus. Myös kulutuslevyjen oikeilla materiaalivaloinnoilla voidaan osaltaan vaikuttaa pölyn muodostukseen. Pölyn hallintaan löytyy niin aktiiviset kuin passiivisetkin ratkaisut joko suoraan kuljettimeen tai keskitetyt järjestelmät.

Pölynpoistossa tarjoamme joko kohteeseen asennettavia itsenäisesti ohjattuja yksiköitä tai vaihtoehtoisesti keskusyksiköitä. Tehot ja pölyn jatkokäyttö usein sanelevat kumpi järjestelmä on se oikea.

CARM-V yksiköissä pölyävän kohteen ilma johdetaan kohteeseen sopiviin pussisuotimiin, jotka keräävät pölyn pinnalleen. Paineantureiden antaessa tiedon suotimien täyttymisestä, puhdas paineilmaisku syötetään vastakkaiseen suuntaan, jolloin pöly putoaa syöttökohtaan. Näin arvokkaat materiaalit päätyvät takaisin materiaalivirtaan. Puhdistusväli voidaan asettaa manuaalisesti perustuen painetasoon. Lue lisää

Keskitetyissä GARM-GH järjestelmissä käsitellään usein suurempia tilavuuksia. Pölyinen ilma ohjataan erilliseen suodin yksikköön, jossa pölyinen ilma syötetään ylhäältä ja johdetaan alaspäin. Jokainen suodinyksikö on varustettu omilla suppiloillaan, tasoilla ja tukirakenteillaan. Purkupäähän voidaan asentaa sulkusyötin tai ruuvi, materiaalin ja volyymin tarpeen mukaisesti. [button text=”katso tarjolla olevat komponentit ratkaisuhallintaan” link=”/components-and-solutions/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]