NICABOR pinnoite

Nikkelisulfamaattiin ja äärimmäisen koviin boorikarbideihin perustuvat kulutusta estävä pinnoite valmistetaan elektrolyysissä. Pinnoitteen paksu on hämmästyttävän ohut, kuten myös sen kulutuksen kesto-ominaisuudet.

Ohuen pinnoituksen ansiosta NICABOR mahdollistaa ultrakevyet ratkaisut mm. suppiloiden vuorauksessa.

Pinnoitteen kesto perustuu saksalaisen MTV Metallveredlungs GmbH:n vuosien kehitykseen. Pinnoitteen valmistus tapahtuu elektrolyysissä, jolloin pinnoitteen ja pinnoitettavan kappaleen välille syntyy atomitason sidos. Käytännössä tämä tarkoittaa että ruiskupinnoitteille tyypillistä lohkeamista ei tapahdu.

Nikkelisulfamaatti itsessään on erittäin joustava, jollin pinnoite toimii myös kuormitetuissa kohteissa joissa tapahtuu kiertymää ja taipumaa. Nikkelisulfmaatti itsessään ei ole erityisen kulutusta kestävä, joten kulutuksen kesto saadaan aikaan myös mustaksi timantiksi kutsutulla boorikarbidilla. n. 1µm kokoiset boorikarbidit ovat pinnoitteen se osa, joka on kontaktissa kuluttavaan materiaalin. Riittävän suurena konsentraationa kuluminen tapahtuu suurimmaksi osaksi karbidien ja materiaalin välillä, jolloin perusmateriaali säästyy.

Pinnoitteiden paksuus voi olla jopa millejä, mutta useimmiten riittävä paksuus on 150-350µm. Koska pinnoitettava kappale voi olla minkä muotoinen ja käytännössä kokoinen sekä painoinen, antaa Nicabor täysin uusia vaihtoehtoja kulutuksen estoon.