Puhdistimet

Hihnaa säästävä tehokas hihnan puhdistus on avain kunnossapidon kustannusten pienentämiseen ja tuotannon lisäämiseen.

Hihnan puhdistuksen merkitys kasvaa jatkuvasti likaisen hihnan aiheuttaman komponenttien kulumisesta ja rippeen puhdistuksesta aiheutuvista kuluista. Myös ympäristönäkökohdat lisäävät hihnan puhdistuksen merkitystä, rippeen levitessä tuulen mukana ympäristöön.

Kuljettimen kallein komponentti on usein kuljetinhihna. Tästä syystä hihnan puhdistus on suoritettava luotettavasti ja hihnaa säästäen, mutta samalla tehokkaasti. Schulte Strathausin puhdistimet on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin ja puhdistimet ovatkin käytössä jo nyt maailman suurimmissa avolouhoksissa ja yhä useammissa kaivoksissa ja muissa haastavissa kohteissa.

Schulte Strathausin esipuhdistimet erottuvat yleisesti markkinoilla olevista puhdistimista rakenteensa ansiosta. U-Teräksiset satulaputket kestävät kovaakin puhdistusta, joustavat jalat pitävät huolen että segmentit puristuvat kulumisesta huolimatta aina oikealla voimalla hihnalle myös hihnan keskellä. Lisäksi segmenttien kiinnitysmekanismi ei vaadi mitään työkaluja tai sokkien poistoa edes talvisissa olosuhteissa.