Skip to content

Tuulen ja jään aiheuttaman hihnan vaeltelu kuriin

Ratkaisimme asiakkaan pitkäaikaisen murheenkryynin asentamalla tehokkaan hihnanohjauksen sataman kuljettimeen. Jatkuvat odottamattomat katkokset poistuivat ja kuljettimen käyttöastetta saatiin nostettua oleellisesti. Lisäksi kunnossapidon resursseja saatiin kohdistettua entistä enemmän muihin kohteisiin.

Satamassa meren vieressä kulkeva hihnakuljetin aiheutti jatkuvasti ennakoimattomia pysäytyksiä hihnan ajautuessa sivurajoilleen.

Sivuun vetämisen tilanteista haastateltiin operaattoreita sekä kunnossapitoa kuljettimen tarkastuksen lisäksi. Lopputulemana oli, että vinoon veto ei aiheudu kuljettimen sisäisestä rakenteesta vaan sääoloista; tuulen ja pakkasen aiheuttamasta toispuoleisesta jäätymisestä.

Ratkaisuksi esitettiin hihnan likaisuuden vuoksi hihnanohjain kuljettimen paluuhihnan puhtaalle puolelle ns. ylösalaisin. Kartiorullallisella hihnanohjaimella painettiin hihnaa alas ja viereiset kumikiekolliset rullat poistettiin 5 m ennen ja jälkeen ohjaimen.

Ohjaimen asennuksen jälkeen ennakoimattomien pysäytysten määrä on pienentynyt merkittävästi ja kuljettimen käyttöaste on pysynyt entistä korkeammalla.

Emme lähtökohtaisesti julkaise asiakkaiden nimiä asiakastarinoissamme, asiakkaidemme suojaksi.