Ratkaisut ja palvelut

Paranna laitteittesi käyttöastetta, kunnossapidettävyyttä ja laske kustannuksia.

Meillä on pitkä kokemus materiaalinkäsittelyn ratkaisujen kehittämisestä kaivos- ja terästeollisuuteen. Ratkaisumme mm. parantavat laitteiden käyttöastetta, helpottavat kunnossapidettävyyttä ja laskevat kustannuksia. Räätälöimme tuotteemme aina yksilölliseen asiakastarpeeseen.

Tuoteryhmät

Tarjoamme ratkaisuja seuraavilla tuotealueilla.

Sysi kuljettimet ja modernisaatiot

Optimoimme jokaisen kuljettimen kohteeseensa siten, että kulutuslevyt päästään tarkastamaan, rullat voidaan vaihtaa nopeasti myös laitatiivisteiden alta ja verkkosuojat saadaan nopeasti pois tieltä huollon ajaksi. Jokaisen modernisaation kokemukset siirretään tuotekehitykseen, jotta seuraavat ratkaisut ovat vieläkin hiotumpia. Kokonaisuutena on ratkaisu, joka parantaa osaltaan laitoksen käyttöastetta ja vähentää käyttökustannuksia.

KARTOITUKSET, TARKASTUKSET, LASKENTA

Meiltä saat insinöörit, jotka tulevat kohteeseen, ovat mukana asentamassa sekä modernisoimassa laitteita. Tältä pohjalta on hyvä palata siistiin konttoriin tekemään käytön olosuhteet huomioon ottavia laskelmia ja ehdotuksia miten materiaalin käsittelyn järjestelmästänne saadaan vielä enemmän irti tai miten siitä tehdään turvallisempi.

Puhdistautumiskontit

Toimittaessa tiloissa, joissa lika ja pöly on terveydelle vaarallista, on varmistettava etteivät nämä materiaalit kulkeudu työntekijöiden mukana alueelta ulos ajoneuvoihin ja koteihin. Puhdistautumiskonteissa kertakäyttöhaalarit voidaan riisua joko kontin ulkopuolella tai kontin likaisella puolella. Likaisen puolen kenkäpesurilla ja imurilla poistetaan kenkien kurat ja vaatteista suurimmat pölyt. Likaisen ja puhtaan puolen välissä olevalla ilmasuihkulla poistetaan tehokkaasti muualta vaatteista ja kypärästä pölyn ennen siirtymistä puhtaalle puolelle. Puhtaalla puolella maskit voidaan poistaa ja putsata ennen siirtymistä tiloihin, joissa toimitaan ilman suojavarusteita.

Vesisumut

Ympäristöön leviävän pölyn voi saada kuriin tehokkaasti erittäin hienojakoisella vesisumulla. Niin pienillä pisaroilla, että ne eivät ilmassa jäädy, mutta jotka nappaavat pölyhiukkaset mukaansa ja pudottavat ne. Alle 0,1 mm pisarakoolla vesimäärät ovat häviävän pieniä, mutta tulokset suuria.

Ratkaisut löytyy niin kuljetinten purkupäihin, lastaussuppiloihin, oviaukkoihin ja käytännössä kohteeseen kuin kohteeseen.

Kulutussuojaus

Korkealta ja kovaa on aina se hienoin tapa lastata ja purkaa, mutta kulumisen ja pölyämisen kannalta se on rumaa. Suunnittelemalla kohteiden geometria oikein, voidaan kulutusta vähentää merkittävästi. Jos materiaali ei kosketa seiniin, se ei myöskään kuluta. Purkuparaabelinkin voi ihan oikeasti laskea.

Koska joskus vaan on pudotettava korkealta ja kovaa tai tahmaavaa materiaalia, on mietittävä kuluttavan materiaalin kovuutta, sitkeyttä, lämmönjohtavuutta jne. Ratkaisut erilaisista muoveista, kovahitsattuihin levyihin, valkoiseen valurautaan, mangaaniseostettuihin kulutuspaloihin ja keraameihin tarjoavat usein helpotusta arkeen ja lisää kestoikää.

Hyödyt

Kuljetin- ja modernisaatioratkaisumme.

Työturvallisuus

SFS-EN 620+A1 mukaisesti toteutettu ratkaisu

Huoltoystävällisyys

Nopeat ja huoltoystävälliset rakenteet

Optimointi

Kulutuksen ja pölyämisen vähentäminen

Kestävyys

Minimoitu kosketus materiaalivirtaan