Laitteet

Luotettavat, kohteeseen täsmäsuunnitellut laitteet.

Tuotantoprosessisi varma toiminta vaatii luotettavia ja kohteeseen suunniteltuja laitteita. Yhdessä huolellisesti tehty määrittely, tukirakenteiden, suppiloiden, huoltotasojen jne. huomiointi ovat osa laitetoimituksiamme, joilla varmistetaan korkea käyntiaste ja nopeat huollot.

Tuoteryhmät

Tarjoamme seuraavia laitetoimituksia.

Seulat

Seuloissa teemme yhteistyötä pääosin Tanskalaisen SKAKO Vibration A/S:n kanssa. SKAKO on kehittänyt ja valmistanut seuloja vuosikymmeniä mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin. Pienemmän pään seuloissa voidaan käyttää moottoritäryjä, isommassa päässä epäkeskokoneistoja. Räätälöinti vanhan seulan perustuksille on normaalia toimintaa. Seulontavälineissä ja seulojen kulutussuojauksessa konsultoimme mielellämme ja tarjoamme laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja.

Syöttimet

Syöttimissä toimimme Tanskalaisen SKAKO Vibration A/S:n edustajana. SKAKO on kehittänyt ja valmistanut syöttimiä vuosikymmeniä mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin. Rakenne on osin modulaarinen ja pitkälti vakioitu, kattaen hyvin laajan valikoiman erilaisia syöttimiä ja niiden lisävarusteita. Syöttimissä käytetään Skakon itsevalmistamia sähkömagneettisiä täryjä, kun syötintä on tarvetta käynnistää usein ja tarkoissa annosteluissa. Vaihtoehtona löytyy myös moottoritäryt. Kapasiteettiä löytyy muutamasta sadasta kilosta 1600 tonniin tunnissa ja hyvin hienosta materiaalista aina 400 mm murkuloihin. 

Hihnakuljettimet

Sysi Oy on vuosien kokemusta hyödyntäen kehittänyt hihnakuljettimiin vakioratkaisuita, joilla varmistetaan kuljettimen alhaiset käyttökustannukset ja hyvä kunnossapidettävyys. Lähdemme siitä, että mitä harvemmin kuljetin vaatii kunnossapitoa ja mitä nopeampaa huolto on hoitaa, sitä enemmän tuotantoa sillä saadaan aikaiseksi.

Jokainen kuljetin räätälöidään luonnollisesti kohteeseensa, mutta vakioratkaisuiden ominaisuudet pysyvät ja tehostavat kuljettimen toimintaa kohteessa kuin kohteessa.

Pölynpoisto

Pölynpoistossa lähtökohtana on ensin laittaa mekaaniset perusteet kuntoon. Melko pienillä asioilla voidaan vähentää syöttökohdan ilmanvirran määrää ja tiivistää syöttökohta siten, että pöly ylipäätään voidaan hallita.

Materiaalista ja prosessista riippuen käytetään ratkaisuja, joissa hienoin aines palautetaan materiaalivirtaan esim. hyvin hienon vesisumun avulla. Toisinaan pienikin kosteus aiheuttaa ongelmia, jolloin voidaan käyttää joko kohdepoistoa tai suurempia yksiköitä. Kohteeseen ja materiaalin käyttäytymiseen tutustuminen on pölynpoiston ratkaisuissa ensimmäinen askel.

Metallinerotus

Materiaalivirrassa olevien metallin kappaleiden alkuperä ei aina ole selvillä, mutta seuraukset ikävän usein kyllä.

Steinertin laaja valikoima erilaisia ratkaisuja metallien erotteluun kiinteistä kestomagneeteista hihnamagneetteihin ja magneettisiin rumpuihin, ovat vain osa ratkaisua. Tarvittaessa tehostamme myös näiden laitteiden toimintaedellytyksiä tarkastelemalla hihnan nopeutta, kuljettimen kourukulmaa tai syötön geometriaa. 

Usein metallien aiheuttamat ongelmat ovat melko kalliita ja aiheuttavat pidempiä tuotannon katkoksia. Keinoja tuotannon tehostukseen löytyy laaja valikoima.

Metallinilmaisimet

Sopivasti betoniin kiinnittynyt metalli ei välttämättä jää metallin erotuksessa kiinni tai sitä ei pystytä poistamaan. Tällöin EAB Rheinhausenin metallin erottimet ovat tehokas tapa varmistaa, että materiaali pysyy puhtaana epätoivotusta aineksesta ja murskat ja jauhimet kunnossa.

Murskat

Toimitamme erilaisille materiaaleille pienemmän kapasiteetin murskaimia ja jauhimia. Cimma Ing. Morandotti & C. Srl:n vuosien kokemus ja kehitystyö erilaisista menetelmistä on poikinut kattavan valikoiman erilaisia iskupalkki ja valssimurskia.

Nostokoneistot

Malmin nosto on tyypillisesti jo 300-400 m tehokkainta tehdä nostokoneistolla.

Köepe-, Blair-, yksi- ja kaksirumpuiset nostokoneistot ovat saksalaisen Siemag Tecbergin erikoisalaa.

Projektien suuresta koosta, pitkästä kestosta ja teknisen määrittelyn sekä asennuksen haastavuudesta johtuen, on paikallisen vahvan kumppanin tuki projekteissa elämää merkittävästi helpottava tekijä.

Olemme näissä projekteissa alusta lähtien matkassa määrittelemässä tarvetta ja jatkamme tarjousvaiheen läpi projektin hoitoon, asennukseen ja huoltoon.

Kahmarit

Kahmarit Kahmarit ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä vankkoja ratkaisuja. Niin köysikahmarit, hyhdraulikahmarit kuin sähkötoimiset kahmarit kuuluvat repertuaariimme.

Hyödyt

Kuljetin- ja modernisaatioratkaisumme.

Laatu

Oma ja päämiesten kokemus käytössäsi.

Kokonaisuus

Avaimet käteen Kokonaistoimitukset.

Räätälöinti

Asiakkaan ja materiaalien tarpeet huomioiden.

Projekti

Selkeä projektinhoito.