Skip to content

Vesisumulla pölyäminen kuriin

Suunnittelimme ja asensimme asiakkaan uuteen laitokseen vesisumuun perustuvan pölynpoistojärjestelmän, jonka ansiosta laitoksen työskentelytilojen pölymäärä saatiin hyvin kuriin. Työtilojen ilma pysyy näin selvästi puhtaampana, parantaen etävalvonnan mahdollisuuksia, parantaen työskentelyoloja merkittävästi ja lisäten komponenttien kestoikiä.

Uudessa kovaa ja kuluttavaa kiveä käsittelevässä laitoksessa haluttiin panostaa ympäristön puhtauteen ja tiedettiin, että prosessissa tulisi olemaan useita paljon pölyä aiheuttavia kohteita. Kauhakuormaajalla syötettävä leukamurskan syöttösuppilo, hihnakuljettimella syötettävä impaktorin syöttösuppilo, useita kuljettimien ja syöttöputkien risteyksiä sekä kaksi ulkovarastoon menevää kuljettimen purkupäätä.

Materiaalin ominaisuuksien ja kapasiteettien sekä kohteiden analysoinnin perusteella asiakkaalle esitettiin ratkaisu, jossa osastoille asennettiin omat vesisumuyksikkönsä, joiden kapasiteetissa oli reilusti varaa myös laajentaa. Tehokas, käyttövarma ja helposti muokattavissa oleva järjestelmä päätettiin asentaa laitokseen.

Kohteeseen asennettiin 3 vesisumutuslaitteistoa, joiden molempien kapasiteetti on 1000 l/h. Kauhakuormaajan syöttösuppilon etureunaan asennettiin haponkestävästä putkesta vankan suojan taakse suuttimista sumuverho estämään pölyn kulkeutuminen ympäristöön.

Seuloja syöttävien kuljetinten purkupäihin asennettiin kuljettimen huuvaan suuttimet, kuljetinten syöttökohtiin kuljetinkatteisiin syöttökohdan etupuolelle ja impaktorin selkä ulkovaraston purkupäissä materiaalivirta saarrettiin vesisumuverholla.

Käyttövarmuuden maksimoimiseksi, käytetään n. 10 bar painetta ja suutinkohtaisena vesimääränä n. 10 l/h, jolloin materiaalin kosteusprosenttia ei käytännössä muuteta.

Jotta pienin ja pisimmälle leijaileva pöly saataisiin sidottua, käytettiin suuttimia, joiden pisarakoko on välillä 7-70 µm, eli käytännössä alueella joka ei jäädy pakkasilmassa.

Tuotannon käynnistyttyä vertailtaessa ympäristöä ilman vesisumua ja vesisumun kanssa, todettiin vesisumun vähentävän merkittävästi pölyämistä ja luovan näin selvästi miellyttävämmän työskentely ympäristön sekä valvontakameroiden näkyvyyden prosessitilaan.

Emme lähtökohtaisesti julkaise asiakkaiden nimiä asiakastarinoissamme, asiakkaidemme suojaksi.