Ratkaisut

Sysi Oy on riippuvainen ratkaisuista. Otamme mielellään haasteita vastaan ja pureudumme tehtäviin niiden edellyttämällä huolellisuudella.
Usein käyttö- ja kunnossapito-organisaation kokemukset vuosien varrelta antavat hyvää osviittaa mahdollisista ongelmien syistä ja auttavat myös suuntaamaan toimenpiteet oikeaan suuntaan. Nykyisten kevyiden organisaatioiden resurssit eivät usein riitä uusien mahdollisuuksien kartoitukseen ja tutkimiseen, jolloin ratkaisuriippuvaisten Sysin paikalle kutsuminen on usein järkevää ja tehokasta.
Tyypillinen ongelma materiaalinkäsittelyn puolella on rajallinen määrä tarjolla olevia vaihtoehtoja ja ratkaisijoiden sitoutuminen tiettyihin komponentteihin. Sysi on pitänyt ja pitää itsensä vapaana ratkaisuiden suhteen, jotta voimme taata asiakkaidemme onnistumisen ja siten myös oman menestyksemme.
Lähtökohtana toiminnallemme on, että asiakkaidemme ongelmien kartoitus tehdään ennen ratkaisun esittämistä. Ratkaisumme tulee olla riittävän hyvä, että se ostetaan myös jatkossa.

Kulumisen esto

Materiaalin käsittelyssä kulumista voidaan usein vähentää, niin materiaalivalinnoilla kuin materiaalin virtaukseen vaikuttamalla. Oikealla yhdistelmällä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä käyttökustannuksiin.

Syöttökohtien optimointi

Syöttökohdat ovat useimmiten materiaalinkäsittelyssä suurin murheiden ja kustannusten aiheuttaja. Kehno tekninen toteutus aiheuttaa usein turhaa kulumista ja pölyämistä, ripettä sekä hihnan sivuunvetoa. 

Pölynpoisto

Pölynpoisto on hyvä asia, mutta olisi parempi jos pölyä ylipäänsä syntyisi vähemmän. Ensin mietitään, kuinka pölyn muodostuminen saadaan minimoitua ja sen jälkeen etsitään ratkaisu kuinka muodostunut pöly kerätään tai sidotaan.

Rippeen poisto

Tehokkaan puhdistimet ja oikein suunnitellut syöttökohdat tekevät siivouspartion jopa hankalissakin paikoissa tarpeettomaksi ja komponenttien vaihtovälit harvenevat. 

Metallin erotus

Metallin erotus erilaisilla magneeteilla on loppujenlopuksi hyvin yksinkertaista. Riittävän ohuesta materiaalipatjasta kaivetaan sopivalla magneetilla eroon halutut metallit. Yksinkertaista mutta totta. 

Hihnan ohjaus

Jos kuljetin on suunniteltu hyvin ja pidetty kunnossa, on hihnan ohjaukselle vain harvoin tarvetta. Todellisuus on usein toisin ja silloin tarvitaan Sysi:n ratkaisuja. 

Kuntokartoitukset

Käytönaikainen kunnossapito hoituu kyllä omin voimin, mutta tiedättekö kuinka käyttökustannuksia voisi pudottaa ja toimintavarmuutta lisätä? Sysi tietää.