Skip to content

Syöttökohtien optimointi

Syöttökohdat aiheuttavat usein hihnakuljetinten suurimmat ongelmat. Materiaalin epäkeskeinen syöttö aiheuttaa hihnan vetoa, usein myös turhaa kulumista suppilossa. Näistä puolestaan usein seuraa myös ripetystä.

Materiaalin purkuparaabeli voidaan laskea melko tarkkaan, mutta käytännössä varmin tapa on seurata materiaalivirtaa kohteessa. Näin saadaan paras käsitys päävirrasta ja roiskeista, materiaalin käyttäytymisestä, tarttuvuudesta, kuluttavuudesta jne. Luonnollisesti käytön- ja kunnossapidon kokemukset ovat kullan arvoisia optimointia mietittäessä.

Toisinaan kuljettimen nopeuden säädöllä tai rummun paikan pienellä siirrolla saadaan toivottua tulosta. Suppilon optimointi eri materiaalein tai sen geometrian muokkaus ovat myös keinoja, joilla syöttökohdat saadaan toimimaan paremmin.

Optimoinnin yhteydessä on usein myös mahdollisuus tehdä suppiloista helpommin huollettavia ja myös siten edesauttaa seisokkien lyhentämisessä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.