Hihnanohjaimet

↑ Tuotekuvat

Hihnanohjaimet

Hihnan vinoon veto aiheuttaa katkoksia tuotantoprosessiasi, myös vahingoittaa kuljetinhihnaa ja aiheuttaa muuta harmia. Erittäin tehokkailla CenTrax hihnanohjaimilla ja ohjausrullilla ratkaistaan muitakin ongelmia kuin hihnan vinoon vetoa!

Liasta ja muista helpoista hallittavista syistä pitää ensin päästä pois ja tämän jälkeen lisätään ohjaimia vain oikeisiin paikkoihin ja vain tarpeellinen määrä.

Ohjaimia ja niiden varaosia löytyy suoraan varastostamme Vantaalta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Teppo Lehtiseen (050 438 1191, etu.sukunimi@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Kulutussuojaus

↑ Tuotekuvat

Kulutussuojaus

Paras suojaus saadaan oikealla suunnittelulla välttämällä materiaalivirran kontaktia rakenteisiin. Olemassa oleviin kohteisiin ja kohteisiin, joissa kontakti on tarkoituksenmukainen, suunnittelemme kestävät ratkaisut hyödyntäen pieniä sisäisiä autogeenihyllyjä ja oikein kohteeseen valittuja materiaaleja.

Näin saadaan lisää kestoikää, parempaa tuottavuutta, estetään tukkeutumisia, parannetaan työturvallisuutta ja lyhennetään vaihtoaikoja.

Eri kohteita suojataan eri tavoin, mutta kaikille on yhteistä tuottavuus ja pitkät vaihtovälit. Tarjoamme useita eri materiaaleja ja kiinnityksiä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Teppo Lehtiseen (050 438 1191, etu.sukunimi@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Vesisumut

Vesisumut

Pölynsidonta erittäin hienolla vesisumulla perustuu pölypartikkelin painon kasvattamiseen. Riittävän hienojakoinen vesipisara törmää pölypartikkeliin, tekee siitä raskaamman ja pudottaa sen nopeammin alas.

Liian suuret pisarat käyttäytyvät kuten lumihiutaleet auton tuulilasin edessä lentäen ilmavirran mukana auton yli.

Oikein kohdistettu, sopivan muotoinen sumu ja riittävän pienellä vesimäärällä ei kostuta materiaalia juurikaan. Yhdistettynä kuljettimen ohjaukseen ja materiaalivirtaan liejuuntumisen tai jäätymisen ongelmia ei myöskään synny.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Puhdistautumiskontit

Puhdistautumiskontit

Työvaatteissa ja työkaluissa kulkeutuva epäterveellinen aines aiheuttaa riskin niin muille työntekijöille kuin läheisillekin.

Puhdistautumiskontissa työntekijät pystyvät puhdistautumaan suojassa säältä, itsensä pesten imuroiden ja ilmasuihkussa loputkin vaatteistaan pois puhaltaen. Tämän jälkeen voi lähteä kotiin tai konttoriin turvallisin mielin. Hyvät puhdistautumismahdollisuudet ovat usein se keino, jolla myös motivoidaan puhdistautumaan kunnolla.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Tekninen laskenta

Tekninen laskenta

Kuljettimen luotettava toiminta perustuu oikeaan mitoitukseen ja myös mahdollisten ylikuormitustilanteiden huomioimiseen.

Ongelmatilanteissa on usein syytä käydä koko laskenta uudelleen läpi ja tällöin usein juurisyytkin löytyvät muuttuneesta kapasiteetistä tai muista muutoksista.

Syöttökohtiin myös pölynpoiston kapasitettitarvetta voidaan laskea, jotta pölynpoistoyksiköt voidaan mitoittaa oikein.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Syöttökohtien optimointi

Syöttökohtien optimointi

Syöttökohdat aiheuttavat usein hihnakuljetinten suurimmat ongelmat. Materiaalin epäkeskeinen syöttö aiheuttaa hihnan vetoa, usein myös turhaa kulumista suppilossa. Näistä puolestaan usein seuraa myös ripetystä.

Materiaalin purkuparaabeli voidaan laskea melko tarkkaan, mutta käytännössä varmin tapa on seurata materiaalivirtaa kohteessa. Näin saadaan paras käsitys päävirrasta ja roiskeista, materiaalin käyttäytymisestä, tarttuvuudesta, kuluttavuudesta jne. Luonnollisesti käytön- ja kunnossapidon kokemukset ovat kullan arvoisia optimointia mietittäessä.

Toisinaan kuljettimen nopeuden säädöllä tai rummun paikan pienellä siirrolla saadaan toivottua tulosta. Suppilon optimointi eri materiaalein tai sen geometrian muokkaus ovat myös keinoja, joilla syöttökohdat saadaan toimimaan paremmin.

Optimoinnin yhteydessä on usein myös mahdollisuus tehdä suppiloista helpommin huollettavia ja myös siten edesauttaa seisokkien lyhentämisessä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Turvallisuustarkastukset

Turvallisuustarkastukset

Standardi SFS-EN 620+A1 määrittelee vaatimukset kiinteiden hihnakuljetinten turvallisuusvaatimukset. Tämän standardin pohjalta käydään kuljetin läpi ja raportoidaan puutteet valokuvin sekä korjausohjeistuksin.

Suojauksen toteuttamiseen löytyy testattuja ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotta suojaukset hidastaisivat kohteeseen pääsyä mahdollisimman vähän.

Tässäkin tehtävässä keskustelu käytön ja kunnossapidon kanssa erityistarpeista on paikallaan. Näin vältetään turhia suojien leikkelyitä jälkikäteen ja pidetään laitteet turvallisina ja henkilöstö terveenä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Kuntokartoitukset

Kuntokartoitukset

Kuntokartoituksessa käydään kuljettimen rakenne läpi halutussa laajuudessa. Täydellisimmillään aloitetaan kuljettimen teknisistä tiedoista ja verrataan koneistojen, hihnan, rumpujen ja rullien sekä rungon mitoitusta todellisuuden kanssa.

Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi on tärkeää keskustella käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kanssa laitteen toiminnasta, jotta myös harvemmin esiintyvistä ongelmatilanteista saadaan käsitys.

Kartoituksen tarkoituksena on tuoda ehdotuksia kuinka hihnakuljettimen huoltovälejä voidaan kasvattaa, huoltoa nopeuttaa ja toiminnan luotettavuutta nostaa. Siis käytännössä tehostaa tuotantoa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Paluurullien putoamisen esto

Paluurullien putoamisen esto

SFS-EN 620+A1 mukaisesti työskentely- tai liikennealueen yläpuolella olevien paluurullien putoaminen on estettävä.

Verkot ja levyt keräävät tyypillisesti ennen pitkää materiaalia, alkavat painaa ja aiheuttavat itsessään putoamisriskin.

Kevytrakenteisella, helposti ja nopeasti asennettavalla kopalla estetään rullan putoaminen, ilman että päästetään materiaalia kertymään rakenteisiin.

Tuote on esimerkki asiakkaalle räätälöimästämme tuotteesta. Suunnittelemme tarvittaessa komponentit asiakkaan tarvetta vastaavaksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Hihnan putoamisen esto

Hihnan putoamisen esto

SFS-EN 620+A1 mukaisesti kuljettimen kulkiessa työskentely- tai liikennealueen yläpuolella on hihnan putoaminen estettävä.

Verkot ja levyt keräävät tyypillisesti ennen pitkää materiaalia, alkavat painaa ja aiheuttavat itsessään putoamisriskin.

Kevytrakenteisella, helposti ja nopeasti asennettavalla ristikolla estetään hihnan putoaminen, ilman että päästetään materiaalia kertymään rakenteisiin.

Tuote on esimerkki asiakkaalle räätälöimästämme tuotteesta. Suunnittelemme tarvittaessa komponentit asiakkaan tarvetta vastaavaksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@sysi.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.