Hihna-auroihin tehoa

Vaihdoimme asiakkaalle hihna-aurojen terämateriaalin ja lisäsimme kestoikää 2,5 kertaiseksi. Samalla auroihin saatiin tehoa terämateriaalin puhdistaen hihnaa rauhallisesti ja tasaisesti eikä entistä hihna-auran pomppimista enää havaittu.

Continue reading

Tuulen ja jään aiheuttaman hihnan vaeltelu kuriin

Ratkaisimme asiakkaan pitkäaikaisen murheenkryynin asentamalla tehokkaan hihnanohjauksen sataman kuljettimeen. Jatkuvat odottamattomat katkokset poistuivat ja kuljettimen käyttöastetta saatiin nostettua oleellisesti. Lisäksi kunnossapidon resursseja saatiin kohdistettua entistä enemmän muihin kohteisiin.

Continue reading

Vesisumulla pölyäminen kuriin

Suunnittelimme ja asensimme asiakkaan uuteen laitokseen vesisumuun perustuvan pölynpoistojärjestelmän, jonka ansiosta laitoksen työskentelytilojen pölymäärä saatiin hyvin kuriin. Työtilojen ilma pysyy näin selvästi puhtaampana, parantaen etävalvonnan mahdollisuuksia, parantaen työskentelyoloja merkittävästi ja lisäten komponenttien kestoikiä.

Continue reading